O nás

Sme tu pre Vás a pre Vaše deti. 

Pravidelne sa zúčastňujeme domácich aj zahraničných školení s cieľom poskytovať účinnú liečbu založenú na najnovších vedeckých poznatkoch.

MUDr. Iveta Matoušková je špecializovaný lekár v odbore stomatológia a čeľustná ortopédia od roku 1995. 

Je držiteľkou certifikátu na liečbu lingválnou technikou Inkognito (Slovinsko -  Portorož, 2010) a systémom priesvitných vyrovnávačov Invisalign (Holandsko - Amsterdam, 2011).  

Zároveň je členkou v domácich aj medzinárodných odborných organizáciach:

  • World Federation of Orthodontists (WFO)
  • American Association of Orthodontists (AAO)
  • European Aligner Society (EAS)
  • Slovenská ortodontická spoločnosť
  • Česká ortodontická spoločnosť
  • Slovenská komora zubných lekárov

Renáta Blažková je ortodontická asistentka a operačná sestra.